Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

22.8.2014

Vyhledávací studie cyklotrasy A44 v úseku podél letiště

Shlédnuto 1249 x

21.8.2014
Cyklotrasa č. A44 v úseku podél letiště Praha Letnany je uzavřena již více než čtyři roky. Od 15. dubna 2014 je znemožňen i náhradní průjezd areálem Letova.

Zjistili jsme, že MČ Praha 18 nechala již před dvěma roky vypracovat vyhledávací studii k této části cyklotrasy. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme si sdudii vyžádali, a předkládáme jí tímto veřejnosti.

Vyhledávací studie cyklotrasy č. A44 v úseku podél letiště Praha Letňany (.pdf, 12,2 MB).

Domníváme se, že existují i méně nákladné a rychleji realizovatelné varianty.

V rámci projektu Cyklisté sobě vznikla v Letňanech skupina, která chce aktivně vstoupit do řešení tohoto problému. Uvítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit.
Kontaktní adresa: mail.lkforum@gmail.com

Potěšilo nás, že ve volebním programu sdružení Česká pirátská strana s podporou občanského sdružení  Zdravé Letňany jsme nalezli bod „Podpoříme obnovu zrušené cyklotrasu A44 kolem letiště„. (vč)

10.7.2014

Výsledek ankety 2014 k cyklotrase A44 v Letňanech

anketa_2014

Shlédnuto 882 x

10. 07. 2014

V pondělí byly zveřejněny výsledky květnové ankety „Deset problémů Letňan“. Požadavek „Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště“ skončil na pěkném třetím „postupovém“ místě (mělo by se jím zabývat zastupitelstvo). Je to dobrá pozice pro další jednání jak s letištěm, tak s radnicí. Také je vidět, že problém je živý a občany stále zajímá, přestože od uzavření cyklotrasy uplynuly více než čtyři roky. Loni se otázka cyklotrasy umístila ve stejné anketě na 8. místě – „Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)„, předloni na 3. místě – „Nepřístupnost okraje Letiště Praha Letňany, chybějící cyklostezka v této lokalitě.
Děkujeme tímto všem, kteří v anketě přídali svůj hlas pro obnovení cyklotrasy. Problém je od letošního 15. dubna ještě o to palčivější, protože byl (pravděpodobně natrvalo) zrušen náhradní průjezd přes areál Letova.
Zpráva z obdobné akce v loňském roce

Nejpalčivější problémy Letňan byly ověřeny anketou

převzato z http://www.letnanskelisty.cz/

Kategorie: Z radnice
Zveřejněno 7. 7. 2014 14:01

pouták LetňanyV květnovém vydání Listů jsme uveřejnili anketu Deset problémů Letňan, jejímž prostřednictvím si zástupci městské části ověřovali pořadí problémů, které vzešly z veřejné diskuze konané na začátku dubna na radnici.

Celkem bylo odevzdáno 121 lístků, z toho byly tři lístky vyřazeny pro nejasné označení problémů. Z uvedeného počtu odevzdaných lístků je zřejmé, že jsou občané v Letňanech zřejmě spokojeni a nevidí žádné zásadní problémy k řešení. Deset témat seřazených podle počtu hlasů:

1. Stop zahušťování výstavby

2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj

3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště

4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP´v oblasti kontroly

5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory

5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.

7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky

8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany

9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě

9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18, a Blanka Zahradníková, koordinátorka MA21 a NSZM

16.5.2013

Cyklisté sobě! (2): Založme místní iniciativy

Filed under: Aktuálně ...,Cyklostezky — Štítky: , , , — admin @ 11:02

Aktualizováno 20. 05. 2013

Cyklisté sobě! (3): Co můžete dělat?

První schůzka 20. května 18:00 Truhlárna v Rokycanově ulici č.p. 33.

Další schůzka 27.5. na témže místě ve stejnou dobu.

15. 05. 2013
Převzato z Prahou na kole

Je rok a půl do voleb, lidí na kolech v ulicích přibývá a podpora cyklodopravy uhasíná. Stovky problémových míst nejsou řešeny, mnoho z nich je v kompetenci městských částí. Auto*Mat jedná s radnicemi, ale nemůže o mnoho víc než hlídat vybrané zásadní lokality. Jako redaktor Prahou na kole dlouhodobě sleduji a podporuji individuální snahy o zlepšení konkrétních míst. Ale vidím, jak nevyvážený je ten boj jednotlivce s dobře zaběhaným konglomerátem samosprávy a státní správy.

Městská knihovna v Praze: Jednou tu ten stojan bude, zatím ale všechny snahy vyzněly do ztracena.


(more…)

4.4.2012

Bytový soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely

04.04.2012

Informace o oznámení záměru

Oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/1999 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení záměru realizace akce BYTOVÝ SOUBOR KBELY (formát pdf, 47 MB)

Hluková studie

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 17.4.2012

Výše uvedené informace lze nalézt na stránkách www.cenia.cz/eia

 

26.2.2012

Opravdu byla cyklotrasa A44 nelegální od samého počátku?

26.2.2012, aktualizováno 11.03.2012

Navazuji na příspěvek Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Z úřadú MČ P18 a P19 se mi podařilo získat dokument, z kterého jsou zřejmé podmínky Úřadu pro civilní letectví nutné k provozování cyklotrasy A44 v prostoru kolem letiště:

1.      vzhledem k vedení cyklotrasy podél vzletové a přistávací dráhy a tedy v oblasti vzletového a přibližovacího prostoru letiště požadujeme doplnění informativních tabulek o výstrahu následujícího textu „POZOR, LETECKÝ PROVOZ!“
2.      
osazení informativních tabulek je nutné zkoordinovat s provozovatelem letiště Letňany z hlediska zajištění bezpečnosti leteckého provozu. (more…)

23.2.2012

Proč nejsou na LKF také články o tom, co se v Letňanech povedlo dobrého?

23.02.2012
doplněno 25.02.2112

Otázku v tomto smyslu jsme dostali koncem minulého roku od Komise regenerace sídliště a životního prostředí při Radě MČ Prahy 18. Komise se naším webem zabývala na své prosincové schůzi. V zápisu z komise je uvedeno:

Téma: Spolupráce s Letňansko-Kbelským fórem (LKF)
Na webu LKF se objevují články o nových Letňanských stavbách. Bylo diskutováno, proč nejsou zmíněny například Letňanské lentilky, otevření zahrady v Místecké nebo nové vedení silnic v lesoparku. MM byla požádána, zda může vůči provozovatelům LKF vznést dotaz, zda a za jakých podmínek je možné uveřejnit mj. i výše uvedená témata.“
Viz. http://www.letnany.websnadno.cz/Zapisy.html (more…)

13.12.2011

Letňanská cyklojízda a změny v územním plánu silnic v lesoparku

12.12.2011

Pro všechny, kteří se zajímají o budoucnost letňanského lesoparku s radostí přinášíme  zprávu, že Komise pro regeneraci sídliště a životní prostředí při radě MČ Prahy 18 jednoznačně podpořila petici na zachování lesoparku v maximální možné míře.

V zápisu z jednání komise dne 2.11.2011 se konkrétně uvádí:

„TÉMA 4: LETŇANSKÁ CYKLOJÍZDA A ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU SILNIC V LESOPARKU
Pan Petr Mach (sic) informoval komisi o Letňanské cyklojízdě, která se konala 24/9/2011. Zároveň představil petici za změnu silnic v lesoparku a jeho zachování v maximální možné míře. Komise petici jednoznačně podpořila.
Jan Mikulecký představil výsledky vyhledávací studie, která řešila nové vedení komunikací lesoparkem. Níže uvedená varianta bude základem pro návrh na změnu územního plánu. Další kroky jsou nyní v odpovědnosti příslušného zástupce starosty Martina Zástěry.“ (more…)

22.9.2011

Velká podzimní cyklojízda. Trasa Letňany – Vinohrady

Jedna z možných tras jak se dostat z lesoparku Letňany na start Velké podzimní cyklojízdy na Vinohradech.


Cyklistická trasa 1266959 – powered by Bikemap

(more…)

18.9.2011

(nejen) cyklojízda Letňany na Zelené mapě Prahy

 

 

http://zelenamapa.cz/#detail=1377

Již brzy! 24. září 2011

17.9.2011

Jak bude vypadat lesopark Letňany?

Filed under: Cyklostezky,Kbely,Letňany,Nezařazené — Štítky: , — admin @ 20:00

Aktualizováno 17.09.2011

Přijďte 24. září 2011 v 9:00 do lesoparku Letňany vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným rozdělením lesoparku silnicemi a podpořit změnu územního plánu mimo jiné i podpisem petice.
Další podrobnosti a bližší informace na webu www.cyklojizdaletnany.cz

Do tohoto obrázku (kliknutím jej lze zvětšit), který byl sejmut z konceptu územního plánu Hl. m. Prahy, jsou modrými čarami zakresleny asfaltové chodníky, které vznikly v první fázi realizace Letňanského lesoparku. Žlutě jsou vyznačeny silniční komunikace, které se již staví (propojení Toužimské a Mladoboleslavské má být hotovo koncem září 2010) nebo se jejich stavba připravuje. Fialová přerušovaná čára přes pravý dolní roh obrázku je tunel rychlostní železnice, o kterém se v budoucnu uvažuje.
Je vidět, že z krásného lesoparku se v blízké budoucnosti má stát spíš izolační zeleň pro rušnou křižovatku. Jedna větev spojí rychlostní komunikaci R10 od Mladé Boleslavi přes ulici Veselskou na výpadovku na Teplice. Druhá větev má propojit budoucí SV část městského okruhu s P+R u Metra Letňany.

(more…)

23.8.2011

77. F.I.C.C. Rally 2011 na území EVL Praha Letňany

23.08.2011, aktualizováno 02.09.2011

Ve dnech 5. – 14. srpna 2011 proběhlo v prostoru Pražského výstavního areálu v Letňanech 77. F.I.C.C. Rally 2011 – setkání karavanistů v Praze. Tohoto velkého, každoročního setkání se nakonec zúčastnilo 1 265 lidí v 584 karavanech a obytných vozech (http://1url.cz/4t88). Celých deset dnů se kempovalo nejen na „parkovišti“ v sousedství PVA, ale i na trávnících, které jsou součástí národní přírodní památky Letiště Letňany.

(more…)

9.7.2011

Z jednoho lesoparku budou dva. Kvůli silnici.

Aktualizováno 9.7.2011

V sobotu, 27.11.2010, v regionálním vydání tištěné MF Dnes vyšel stejnomenný článek o plánovaném znehodnocení Lesoparku Letňany novými komunikacemi. Sken novinového článku zde (nebo lze kliknout na obrázek vlevo).

V neděli 5. prosince vyšel článek se stejným obsahem, ale jiným názvem na praha.idnes.cz.

Dále viz příspěvky zde na lkforum:
Jak bude vypadat lesopark Letňany?, příspěvek z 25.7.2010.
Asfaltová stezka kolem letiště a Natura 2000, příspěvek z 28.7.2010

Textová podoba článku:

27.11.2010 – Mladá fronta DNES – Adéla Paclíková – Praha – str. 02 (more…)

8.7.2011

Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Aktualizováno 09.07.2011

Úřad pro civilní letectví (UCL) 29. června vyvěsil opatření obecné povahy, kterým se stanoví ochranná pásma letiště Letňany.

K návrhu tohoto opatření jsem podával následující připomínku: (more…)

8.6.2011

Odešel Pan starosta


6. června 2011 zemřel po vleklé nemoci dlouholetý starosta Letňan pan Ing. Josef Dobrý.

Ing. Josef Dobrý zastával funkci starosty od roku 1990 do roku 2006. Celých 16 let se naplno a neúnavně věnoval Letňanům a jejich rozvoji. Jeho cesta do Letňan vedla přes letectví. Vystudoval leteckou průmyslovku a do konce šedesátých let dělal v Letově. Když ho z Letova po roce 1968 vyhodili, pracoval jako výpočtář tepelných zařízení.

Jestli  pan  Dobrý něco nesnášel tak to byla přetvářka, křivdy, křiváctví nebo podrazáctví.  Proto to neměl v životě jednoduché, ale přesto  ze svých zásad neuhnul. Máme také stále v živé paměti  jeho pozornost k válečným veteránům, víme jakou oporou byl pro svou pani. (more…)

13.4.2011

Připomínky k plánu péče o NPP letiště Letňany

14.04.2011

V polovině února bylo na úřední desce UMČ Prahy 18 vyvěšeno oznámení Ministerstva životního prostředí o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany pro období 2011 až 2021. Plán péče je významný dokument.  Zákon o ochraně přírody v § 38  říká:

Plány péče o zvláště chráněná území

(1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 14a) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. (more…)

11.8.2010

Plot kolem letiště Letňany – mýty a skutečnost

12.08.2010, aktualizováno 17.03.2012

Spousta lidí, kteří byli zvyklí navštěvovat místa přilehlá k letišti Letňany se ptá, proč je nyní letiště oploceno. Z radnice i ze strany majitele letiště dostávají odpovědi typu:  letiště musí být oploceno“, „oplocení letiště je legální“, „oplocení nařídil Úřad pro civilní letectví“, letiště je oplocené, protože to vyžaduje platná legislativa„, apod.

Nejsnáze lze vyvrátit mýtus, že Úřad pro civilní letectví (ÚCL) oplocení letiště nařídil. V září loňského roku ÚCL odpověděl p. Mikuleckému, jako zástupci Sky Invest Technology, a.s., na jeho žádost týkající se problematiky zamezení přístupu neoprávněných osob na provozní plochy letiště doslova: „Ačkoliv Úřad pro civilní letectví nemůže s návazností na platnou legislativu ČR zřízení oplocení kolem letiště nařídit, s ohledem na výše uvedené s Vámi navrhovanými opatřeními obecně souhlasíme a vzhledem ke zvyšování bezpečnosti můžeme tato opatření jedině a plně doporučit“. Takže ÚCL nenařídil, pouze doporučil a s ohledem na platnou legislativu ČR ani nařídit nemůže! (more…)

28.7.2010

Na polňačky turisté mohou, i když vedou přes soukromý pozemek

Na serveru www.ct24.cz vyšel 27.7.2010 článek Veroniky Balharové, který srozumitelným způsobem shrnuje problematiku účelových komunikací.

V závěru článku se píše:

„O přístupu na účelovou komunikaci, i když je na pozemku soukromého vlastníka (a ne třeba obce, města, nebo státu), tedy skutečně nerozhoduje majitel pozemku. Jediný, kdo může upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, je silniční správní úřad. V menších obcích zastává tuto funkci většinou starosta, ve městech je to speciální odbor na městském úřadě. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky, omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, ale jen pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.“

(more…)

Asfaltová cyklostezka kolem letiště a Natura 2000

Letňanská radnice má na své straně všechny argumenty pro zachování cyklotrasy A44 v původní podobě, tj. s přírodním charakterem. Přesto usiluje o vybudování asfaltové cyklostezky, jak vyplývá z  usnesení rady MČ  č. 231/11/10 z 9.6.2010:

a)     RMČ schvaluje záměr realizace projektu vybudování nové cyklostezky od areálu výstaviště PVA (ulice Tupolevova) přes plochu letiště k ulici Toužimská do letňanského lesoparku a zpracování studie souběžné nové komunikace tak, aby na jejím základě byla tato stavba zařazena do plánu OMI MHMP.
b)      RMČ pověřuje starostu k jednání se SIT Prague a.s., o podmínkách uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 540/1, 540/104, 540/5 a 540/26, vše k. ú. Letňany. (more…)

27.7.2010

Přerušení cyklotrasy A44 kolem letiště v Letňanech

Filed under: Cyklostezky,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 23:50

K přerušení došlo koncem března v souvislosti se zahájením stavby komunikace nová Toužimská. Jak vše začalo viz  zde.

Server www.PrahouNaKole.cz se k této problematice v polovině července vrátil článkem Válka s letištěm, s mnoha zajímavými odkazy.

Za přečtení stojí vyjádření MHMP, na který se obrátil zástupce  starosty p. Kolínský se žádostí o radu.

Svoje názory k dění nejen kolem cyklotrasy můžete psát (po jednoduché registraci) do rubriky Diskuze na tomto webu.
(more…)

Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44


MČ Praha 18 – ÚMČ Praha 18
Odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Jana Káparová

Bechyňská 639
199 00  Praha 9

V Praze dne 12.06.2010

Věc: Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44 kolem letiště Letňany (more…)

26.7.2010

Aktuálně o letišti Letňany

Aktualizováno 17.11.2010
Pod tímto názvem na jaře publikoval starosta Kabický článek s pracovním názvem Podporujeme letiště Letňany. Článek na webu ÚMČ Praha 18 uvedl slovy:

(more…)

Powered by WordPress