Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

8.7.2011

Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Aktualizováno 09.07.2011

Úřad pro civilní letectví (UCL) 29. června vyvěsil opatření obecné povahy, kterým se stanoví ochranná pásma letiště Letňany.

K návrhu tohoto opatření jsem podával následující připomínku:

 „V roce 2007 byla společným úsilím městských částí Prahy 18 a Prahy 19 podél severního okraje letiště Praha Letňany vyznačena cyklotrasa A44 (pozn. 1). Existuje souhlasné stanovisko tehdejšího vlastníka pozemků letiště týkající se vedení cyklotrasy z 7.3.2007 (pozn. 2) a tehdejšího provozovatele letiště Aeroklubu Praha Letňany z 9.2.2007. Rovněž existuje souhlasné stanovisko s vyznačením cyklotrasy od Ministerstva životního prostředí z 7.2.2007 a Správy hráněné krajinné oblasti Český kras z 21.2.2007. V neposlední řadě vydal 26.2.2007 souhlas s vedením cyklotrasy i Úřad pro civilní letectví. Dopravní značení v dotčeném úseku (viz příloha 1) bylo odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR pod č.j. PSP-54-169/DI-4-2006 ze dne 29.11.2006.
Domnívám se, že oproti stavu v roce 2007, dochází v návrhu opatření obecné povahy č.j. 1502-11-701 ze dne 15. března 2011 mj. i k prodloužení vzletových a přistávacích drah a tyto jsou tak v konfliktu s cyklotrasou A44. Cyklotrasa byla sice na přelomu března a dubna 2010 přerušena stavbou 40032 Komunikace Toužimská,etapa 001 Kbelská (pozn. 3), ale tato stavba je již před dokončením a provoz na původní trase A44 by tak měl být obnoven minimálně do doby než bude zrealizována uvažovaná cyklostezka podél areálu Letova.“

Celé znění připomínky, včetně poznámek s odkazy je  zde (pdf, 36 kB).

UCL se s touto připomínkou vypořádal následujícím způsobem:

„Vzhledem k tomu, že nedošlo do dnešního dne ke splnění podmínek uvedených v souhlasu Úřadu pro civilní letectví č.j. 2761/07-720 ze dne 26.2.2007, nelze považovat cyklotrasu, v úseku popisovaném panem Čadkem, za řádně uvedou do provozu a tudíž legálně užívanou. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 19, který systém cyklotras připravuje a udržuje, vede oficiálně trasu A44 od výstaviště Letňany po severozápadním okraji letiště k areálu firmy Letov a dále přes tento areál k ulici Toužimská přibližně do prostoru autobusové zastávky. To znamená, že trasa, kterou zmiňuje pan Čadek není oficiální trasou cyklostezky A44. Současně Úřad pro civilní letectví musí konstatovat, že letiště Letňany má zřízena platná ochranná pásma, která se v předmětném prostoru prakticky nemění. Tudíž je výše zmiňovaná připomínka bezpředmětná a nebude k ní přihlíženo.“

Jakáže to byla podmínka, kterou UCL podmínil svůj souhlas s vedením cyklotrasy A44 kolem letiště? Je opravdu možné, že nebyla do dnešního dne naplněna? O odpověď požádám jak letňanskou radnici tak UCL.

Co lze však vyčíst mezi řádky z vypořádání připomínky? Letňanská radnice pravděpodobně nehájila zájmy občanů a upustila od možnosti vrátit cyklotrasu, po dokončení stavby propojky Toužimská-Mladoboleslavská, do původně vyprojektované podoby. Výmluvné je i znění připomínek ke konceptu územního plánu, které rada podávala na konci roku 2009. Pravda, připomínky podávala ještě stará rada. Změní nová rada pohled na věc? Celý zápis rady je zde (usnesení č. 470/18/09).

část zápisu RMČ Prahy 18, ze dne 25.11.2009

Část zápisu RMČ Prahy 18, ze dne 25.11.2009, klikněte pro zvětšení

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: