Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

17.7.2011

Golf Letňany – Projekt a skutečnost

16.07.2011 V animaci níže se střídají tři obrázky:

  • „Mapový podklad“, který je nedílnou součástí Rozhodnutí č.j.  00007/CK/2011 a 00009/CK/2011
  • Letecký snímek se situací rozestavěného areálu (z 9.7.2011)
  • Překryv předchozích dvou obrázků

.

Z obrázků je zřejmé, že u odpaliště nebylo dodrženo jeho umístění a zejména jeho rozměry značně převyšují to co bylo v projektu. Dále tři čtvrtiny většího, tzv „putting greenu“, leží na území NPP Letňany. Jelikož při stavbě greenu byla na celé ploše aplikována drenážní vrstva štěrku a geotextilie, byla hrubě porušena podmínka Správy CHKO Český kras, která byla udělana pouze pro ochranné pásmo památky:

  „Tam, kde budou greeny (platí pouze pro parcelu č. 540/106 v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany), lze na dno položit geotextilii a na tuto geotextilii položit vrstvu drenáže (dle přiložené mapky, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí). Tato drenáž bude z drceného štěrku o velikosti do frakce 32 mm a výška bude max. 10 cm. Na takto vzniklou drenáž bude navezeno min. 40 cm směsi zeminy a písku v poměru 6/1“.

Navíc u obou greenů neodpovídá předepsané pořadí vrstev. Geotextilie byla položena nikoliv na dno, ale až na vrstvu štěrku. Místo předepsané směsi zeminy a písku v poměru 6/1 byl použit čistý písek.
Pozn.: parcela č. 540/106, která tvoří ochranné pásmo přírodní památky, je úzký, zvolna se rozšiřující pruh podél asfaltové plochy před Starou Aerovkou. V „mapovém podkladu“ je hranice trochu nepřesně zakreslena žlutou čarou.

K něčemu podobnému došlo před pár lety na golfovém hřišti na Cínovci. Tenkrát provozovatel hřiště, Golf Club z Teplic, dostal pokutu ve výši 640 tisíc korun od České inspekce životního prostředí za poškození přírody. Uvidíme zda v případě Letňan použije Inspekce stejný metr.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: