Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

17.8.2011

Zasadí se Záchranné programy o obnovení myslivecké činnosti na letišti Letňany?

17.08.2011

Zatím se to moc nezdá. Viz diskusi ke tlumení počtu predátorů na letišti – hlavně lišek a potulujících se koček – na Facebooku Záchranných programů.


Fotografie pochází z galerie na FB Záchranné programy

Václav Čadek St
Při pohledu na kočku s uloveným syslem si uvědomuji, že kolem letiště Letňany potulné kočky často vídám. Přitom se mi vybavuje, že při přírodovědné vycházce za syslem http://www.facebook.com/event.php?eid=190050757696830 si jeden z účastníků, člen místního mysliveckého sdružení stěžoval, že současný majitel pozemků odmítá myslivce na letiště pustit aby škodnou (a nejen kočky) likvidovali. Je v moci Záchranného programu to prověřit a pokud je to pravda, tak s tím něco udělat?
09 červenec v 15:56

Záchranné programy ohrožených druhů  Dobry den, jeste jsem neslysel, ze by bylo povoleno „likvidovat“ kocky jako „skodnou“, to se dostavame do casu divokeho zapadu. Jestli si to mysli clen mistniho mysliveckeho sdruzeni, tak to hovori za vse. Oplocenim pozemku majitel letiste vyrazne syslum pomohl, protoze velkym problemem jsou volne pobihajici psi, kteri velmi casto sysli nory vyhrabavaji.
14 červenec v 12:29

Václav Čadek St  Dobrý den, omlouvám se za nešťastnou formulaci. V případě potulných koček šlo samozřejmě o odchyt a předání do útulku. Jaký máte názor na činnost mysliveckého sdružení na území NPP letiště Letňany. Byla pro rozvoj syslí populace prospěsná?
14 červenec v 13:45

Záchranné programy ohrožených druhů  Dobry den, nezlobte se a neberte si to osobne, ale opravdu si nevzpominam, ze by clenove mistniho mysliveckeho sdruzeni vykonavali v Letnanech bohulibou cinnost, odchytavali potulne kocky (jak to zjisti?) a vozili je do utulku… Cili na Vasi otazku nedokazu odpovedet, a to ani obecne, s temito cleny jsem se nesetkal.
14 červenec v 22:19

Václav Čadek St  Dobrý den, určitě si nic neberu osobně, nejsem myslivec :-). Ale nezlobte se Vy na mne, nerozumím Vaší odpovědi. To, že jste se v Letňanech s žádným členem mysliveckého sdružení nesetkal, je přece irelevantní. Myslím, že byste měl obecně odpovědět na otázku, zda činnost mysliveckých sdružení na územích obývaných syslem by měla nebo neměla příznivý vliv na rozvoj jejich populace. Děkuji. V.Č.
21 červenec v 21:49

Záchranné programy ohrožených druhů  Dobry den, pokud ctu spravne, ptal jste se na myslivecke sdruzeni v Letnanech a zda byla jeho cinnost prospesna pro sysli populace na uzemi NPP Letnany. Odpovidam tedy, ze nevim, protoze jsem s jejich cinnosti na uzemi NPP Letnany nesetkal. Ted se me ptate obecne. Na tuto otazku odpovidam, ze cinnost mysliveckych sdruzeni muze mit na sysli kolonie priznivy vliv (pokud by tato pomahala s odstranovanim potulnych kocek) i skodlivy vliv (pokud by lovecti psi bez kontroly pobihali po plochach se sysly a rozhrabavali nory, s cimz se lze setkat pomerne casto). Dekuji za dotazy /PB
22 červenec v 15:48

Václav Čadek St  Pane magistře děkuji za odpověď. Podařilo se mi získat kontakt na zástupce MS Letňany ve funkci mysliveckého hospodáře a přeposlal jsem mu obsah našeho předchozího dialogu. Z jeho odpovědi vybírám: „MS Letňany v lokalitě Letiště Letňany hospodařilo dle mysl.zákona č. 23/1962 Sb. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 449/2001 Sb ze dne 27.11.2001 o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb ze dne 13.6.2002 a zákona č. 59/2003 ze dne 18.2.2003. Oprávnění mysl. stráže § 14 písm. e): Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Mimo určitých druhů psů ( lovecké, ovčácké a slepecké). Totéž platí i o usmrcování potulujících se koček v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od obydlené budovy. Totéž právo a povinnost má myslivecký hospodář. V době platnosti zákona č. 23/1962 měli všichni členové MS právo usmrcovat toulavé kočky a psy za stejných podmínek. Toulavé kočky členové MS neodchytávají. Pokud se týká letňanského letiště, bylo zde od roku 1964 do roku 2009 sloveno 250 toulavých koček a 100 lišek a pár toulavých psů. Vše v souladu s platnými mysl. zákony. Psi, kteří se pohybovali po kraji letiště v doprovodu svých majitelů na syslech škodu nepáchali. To lišky loví a vyhrabávají sysly. Od ředitelování pana Kříže mají členové MS Letňany zakázaný vstup na okrajovou část letiště Letňany.“
Odpověď na otázku zda a jak jsou odlovené počty dokumentovány: „Každoročně se provádí bodové hodnocení členů, kde mimo jiné je uveden počet ulovené škodné zvěře dle dodaných znaků. Každoročně se vypracovává výkaz mysliveckého hospodaření celé honitby ( bez rozlišení jednotlivých pozemků). Pozemky letiště nebyly do roku 2003 součástí myslivecké statistiky i když MS Letňany na letišti myslivecky hospodařilo. Archivace dokumentů se provádí jen dle potřeby. Průměrně slovených 2,5 ks lišky ročně na letišti odpovídá realitě, vždyť na letiště chodí lišky lovit až z Havraňáku. Za posledních 18 let se v naší honitbě slovilo 186 lišek a 398 ks toulavých koček. Z předcházejících 31 let byla dokumentace skartována. V době, kdy VZLÚ , Letov. Opravny a druhá strana letiště produkovaly leteckou techniku, vyprodukovali také značné množství toulavých koček. V osmdesátých letech minulého století myslivecká stráž, pan A.M. střelil v jednom roce přes 100 ks toulavých koček z toho polovinu na pozemcích letiště. Já mám osobně evidováno 111 ks slovených lišek, od doby kdy se v honitbě začalo s tlumením lišek. Z uvedeného je zřejmé, že ochrana letištního sysla obecného nebyla ze strany MS Letňany zanedbatelná. Tlumení zvěře škodící myslivosti je pouze součást výkonu práva myslivosti v honitbě.“
Zhruba před rokem jsem mluvil s doktorem. Obermajerem, tehdejším vedoucím Správy CHKO Český kras. V rozhovoru padla i zmínka o tom, že kočky jsou pro syslí kolonii velký problém.
Můj, podotýkám, že zcela laický názor je, že ukončení činnosti MS na letišti Letňany v roce 2009 může být jednou z příčin poklesu početnosti sysla v této lokalitě v posledních letech. A názor odborníků?
26 červenec v 22:09

Záchranné programy ohrožených druhů Vzhledem k současnému znění mysliveckého zákona – kdy honitby mohou existovat pouze mimo intravilány obcí, a v obcích je tedy zakázáno (z důvodu bezpečnosti obyvatel) lovit se v Letňanech na letišti ani v obci střílet nesmí, jedno zda tzv. „zvěř“ či „škodnou“. To považujeme za velmi rozumné. Problém syslích predátorů se tedy takto řešit nedá.
02 srpen v 22:15

Václav Čadek St  Pane magistře, naštěstí nemáte pravdu. Pozemky letiště Letňany leží MIMO intravilán obce a JSOU SOUČÁSTÍ honitby Letňany, kde by bylo možné tlumit predátory v souladu se zákonem. Hranice intravilánu (zastavěného území) lze zkontrolovat např. ve výkresu zemně analytické podklady hl. m. Prahy, výkres 12 nebo v konceptu UP, schéma S1 Koncepce krajiny, kde je zřetelně vyznačena hranice vnějšího kompaktního města. V obou výkresech je území letiště mimo intravilán obce. Hranice honitby Letňany lze najít na serveru ÚHÚL. Navíc letiště je nyní obklopeno výhradně průmyslovými obbjekty.
Myslivecký zákon v § 2 odst. e) přesně specifikuje nehonební pozemky jako: „pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, LETIŠTĚ SE ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.“ Letňanské letiště nemá zpevněnou plochu (a doufám, že nikdy mít nebude), nelze na něj tudíž vztáhnout tento paragraf.
Nezlobte se na mne, ale proč mám dojem, že tento dialog vedu spíše se zástupcem majitele letiště, který se všemožně snaží zamezit přístupu veřejnosti na pozemky v okolí letiště (které byly donedávna volně přístupné), než s odborníkem, jehož posláním by mělo být maximálně využít všech dostupných možností pro ochranu kriticky ohroženého druhu živočicha a jeho biotopu?
11 srpen v 22:50

2 komentáře »

  1. Dobrý den, se zájmem jsem si přečetl diskusi, týkající se ve skutečnosti především omezení honitby na ploše letiště Letňany. Uniká mi jedna zásadní okolnost – a to je právní vztah zákona o myslivosti (podle kterého má myslivec ve své honitbě právo odzbrojit i policistu – vskutku vydařený zákon) k právním předpisům, které upravují zabezpečení letišť. Ve vztahu k Letňanům vám to možná přijde legrační, protože v Letňanech je sysel a taky „škodná“ a „škodná se má střílet“ (ale už prohlášení kočky 200m od domu za škodnou mi přijde srandovní – myslíte, že kočka, která žije na dvorku rodinného domu má svůj rajón jen 400 x 400 metrů?) – ALE – už jste někdy viděli skupinku myslivců, jak se procházejí po travnatých pásech vedle dráhy ve Kbelích? nebo na Ruzyni? – a jak poctiví, střízliví a pečliví myslivci regulují občasnou střelbou případnou škodnou… před přistávajícím letadlem jen skloní hlaveň a pak pokračují dál… Mýlím se, nebo je to absolutně absurdní představa? A v čem jsou tedy Letňany jiné letiště než jsou jiná letiště? Děkuji.

    Komentář by Toulaví myslivci v Letňanech a jinde — 23.8.2011 @ 12:09

  2. Dobrý den, reaguji na informaci ve výše uvedené reakci na článek, že myslivecká stráž má právo odzbrojit v honitbě i policistu. Toto opravdu není pravda. Myslivecká stráž může požádat o kontrolu dokladů a loveckých povolenek a to zvláště myslivce. Může udělit blokovou pokutu do výše 1000 Kč a případě si vyžádat asistenci police pokud dojde k porušení zákona o zbraních a střelivu. Na rádoby vtip o“ …, střílzlivých… myslivcích“ snad jen to že jako myslivce mne Police ČR kontrolovala na alkohol vícekrát než jako řidiče (průměr za posledních 6-7 let je 3x za rok). Nevím jak se měří poctivost ale zde zřejmě autor příspěvku plného smyšlenek postupuje dle hesla „podle sebe soudím tebe“.

    Komentář by Mirek Říha — 23.8.2011 @ 14:00

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: