Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

23.8.2011

77. F.I.C.C. Rally 2011 na území EVL Praha Letňany

23.08.2011, aktualizováno 02.09.2011

Ve dnech 5. – 14. srpna 2011 proběhlo v prostoru Pražského výstavního areálu v Letňanech 77. F.I.C.C. Rally 2011 – setkání karavanistů v Praze. Tohoto velkého, každoročního setkání se nakonec zúčastnilo 1 265 lidí v 584 karavanech a obytných vozech (http://1url.cz/4t88). Celých deset dnů se kempovalo nejen na „parkovišti“ v sousedství PVA, ale i na trávnících, které jsou součástí národní přírodní památky Letiště Letňany.

Po dobu konání akce byl pořadatelem zakázán vstup do prostoru karavan kempu v sousedství areálu PVA (http://1url.cz/Bt8y).

Diskuze s radním Ing. Mikuleckým o této akci na Facebooku Letňany:
http://1url.cz/otxu
http://1url.cz/4tx1

Následující galerie dokazuje, že se tábořilo i na území NPP Letiště Letňany. Na obrázku č. 10 je tato oblast zhruba vyznačena modrou barvou. Jelikož radní p. Mikulecký stále trvá na svých stanoviscích, tj. i na tom, že akce neprobíhala na úzení NPP Letiště Letňany, přidal jsem další schéma se zákresem směrů a stanovišť odkud byly fotografie snímány. Stanoviště se šipkami jsem zakreslil do fotografie převzaté z nového plánu péče(obr. č. 11, 11a). Toto fotografii jsem zvolil z toho důvodu, že jsou na ní velmi dobře zřetelné oblouky štěrkových komunikací. Hned na fotografii č. 1 jsou tyto oblouky dobře vidět, směr záběru je možné zkontrolovat podle budovy v pozadí. Nezpochybnitelná je i fotografie č. 7, na které je vidět v pozadí rozestavěná hala výstaviště – přibližně k jejímu SV rohu vede hranice NPP. Fotografie č. 8 byla snímána za cestou v místě, kde opouští letiště do areálu Letova. Pokud si obrázky pustíte jako slideshow, uvidíte popisky u některých totografií. V.Č.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: