Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

13.12.2011

Letňanská cyklojízda a změny v územním plánu silnic v lesoparku

12.12.2011

Pro všechny, kteří se zajímají o budoucnost letňanského lesoparku s radostí přinášíme  zprávu, že Komise pro regeneraci sídliště a životní prostředí při radě MČ Prahy 18 jednoznačně podpořila petici na zachování lesoparku v maximální možné míře.

V zápisu z jednání komise dne 2.11.2011 se konkrétně uvádí:

„TÉMA 4: LETŇANSKÁ CYKLOJÍZDA A ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU SILNIC V LESOPARKU
Pan Petr Mach (sic) informoval komisi o Letňanské cyklojízdě, která se konala 24/9/2011. Zároveň představil petici za změnu silnic v lesoparku a jeho zachování v maximální možné míře. Komise petici jednoznačně podpořila.
Jan Mikulecký představil výsledky vyhledávací studie, která řešila nové vedení komunikací lesoparkem. Níže uvedená varianta bude základem pro návrh na změnu územního plánu. Další kroky jsou nyní v odpovědnosti příslušného zástupce starosty Martina Zástěry.“

Výsledkem zadávací studie byly celkem tři varianty. Proč zbylé dvě nebylo možné vzít v úvahu vysvětlil v odpovědi na Facebooku zástupce starosty Mgr. Martin Zástěra:

„Dobrý den, rád Vás s těmi zbývajícími variantami seznámím, nicméně jejich zveřejnění zde považuji více méně za bezpředmětné, a to z následujících důvodů: a) varianta nazvaná pracovně jako “severní“ je trasována také přes pozemky, které leží v katastru Čakovic a není v možnostech letňanské samosprávy tuto variantu efektivně prosazovat tím spíš, že se čakovická samospráva vyslovila proti tomuto řešení, b) tzv. varianta “jižní B“ naproti tomu nebere příliš v úvahu majetkoprávní souvislosti a trasuje komunikaci přes pozemky společnosti Skanska, c) jediná varianta, která respektuje majetkoprávní souvislosti je tak již zveřejněná varianta “jižní A“, nicméně ani ona detailně nezapracovává druhou komunikaci, kterou v prostoru lesoparku předpokládá územní plán, tzv. Jižní obchvat Čakovic. Z toho důvodu by na vyhledávací studii, jejímž účelem bylo prověřit možnosti alternativního trasování komunikací, měla navazovat detailní studie, která se bude opírat o variantu jižní A a zároveň bude komplexně řešit trasování obou komunikací, které územní plán předpokládá v prostoru lesoparku. Varianta jižní A je v současné době jedinou relevantní alternativou ke stávajícímu trasování a to především proto, že pozemky, kterými by měla být vedena jsou majetkoprávně totožné s těmi, kterými vede trasa stávající. Protože je v zájmu letňanské samosprávy to, aby byla komunikace postavena co možná nejdříve tak, aby tranzitní doprava nezaplňovala letňanské ulice, mělo by být nadále operováno jen s touto variantou, jejíž případná realizace by zásadním způsobem nezpožďovala realizaci stavby.“

Děkujeme panu Zástěrovi za podrobnou a srozumitelnou odpověď. Doufáme, že pro tzv. Jižní obchvat Čakovic se podaří nalézt takovou variantu, která nebude zasahovat do EVL Praha Letňany.

Jsme si vědomi, že je před námi ještě dlouhá nelehká cesta, návrh změny územního plánu musí schválit zastupitelstvo Magistrátu hl. m. Prahy. Avšak, podají-li návrh společně MČ Praha Letňany, Kbely a Čakovice, a doloží jej požadavkem svých obyvatel, jsou šance reálné. Postoj kbelské radnice ke komunikacím v lesoparku lze vyčíst z noticky v časopisu Kbelák (obdoba Letňanských listů):
„Dalším společným tématem probíraným na schůzce s primátorem byla složitá situace s citlivým řešením obchvatové komunikace přes park v Letňanech. Opět byla deklarována potřeba vzájemného sdílení a spolupráce dotčených Letňan, Čakovic a Kbel.“

Děkujeme zmíněným městkým částem za dosavadní úsilí a přejeme úspěch při jednání s Magistrátem.

V neposlední řadě děkujeme p. Pavlu Machovi za zorganizování cyklojízdy a hlavně s ní spojené petice, a všem kteří pomohli shromažďovat podpisy. Škoda jen, že se nepodařilo uveřejnit oznámení o akcích v Letňanských listech. Možná by se zapojilo ještě více občanů.

Pozn.: Všechny zápisy Komise pro regeneraci sídliště a aktuality z dění v Letňanech z oblasti působení komise lze nalézt na webových stránkách http://www.letnany.websnadno.cz/
Komise tak dokazuje, že radnice MČ Prahy 18 získala uznání za otevřenost úřadu právem.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: