Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

23.2.2012

Proč nejsou na LKF také články o tom, co se v Letňanech povedlo dobrého?

23.02.2012
doplněno 25.02.2112

Otázku v tomto smyslu jsme dostali koncem minulého roku od Komise regenerace sídliště a životního prostředí při Radě MČ Prahy 18. Komise se naším webem zabývala na své prosincové schůzi. V zápisu z komise je uvedeno:

Téma: Spolupráce s Letňansko-Kbelským fórem (LKF)
Na webu LKF se objevují články o nových Letňanských stavbách. Bylo diskutováno, proč nejsou zmíněny například Letňanské lentilky, otevření zahrady v Místecké nebo nové vedení silnic v lesoparku. MM byla požádána, zda může vůči provozovatelům LKF vznést dotaz, zda a za jakých podmínek je možné uveřejnit mj. i výše uvedená témata.“
Viz. http://www.letnany.websnadno.cz/Zapisy.html

První odpověď, která nás napadla byla: „A proč jsou v Letňanských listech (LL) jen příspěvky k tomu co se radnici povedlo? Proč v nich chybí jakékoliv kritické názory?“.  Že by se podobné názory nevyskytovaly? Tak tomu asi nebude, soudě podle tohoto článku, kde se dokonce mluví o cenzuře v LL v minulém volebním období.

Zde je vhodné vysvětlit proč a za jakých okolností webové stránky www.lkforum.cz občanského sdružení Letňansko-Kbelský region vznikly. Na jaře 2010 si občané Letňan začali všímat významných změn na letišti Letňany. Vše začalo kácením zeleně, pokračovalo necitlivým zásahem do chráněného biotopu NPP Letiště Letňany při výstavbě dalšího golfového areálu na území NPP Letiště Letňany (tomu přecházela zvláštní likvidace golfového konkurenta). Následovalo přerušení v té době nedávno otevřené cyklotrasy A44 (pod záminkou výstavby komunikace „Nová Toužimská“) a pokračovalo částečným oplocením letiště a znepřístupněním pozemků přiléhajících k provozním plochám letiště veřejnosti. Cyklisté i lidé, kteří byli zvyklí využívat okraj letiště ke klidným procházkám byli značně pobouřeni. Projevovalo se to i v četných dotazech v rubrice Otázky a odpovědi na radničním webu. V té době to byla jediná možnost jak veřejně klást podobné otázky (diskusní fórum bylo zrušeno). Tuto rubriku však zcela ovládal tajemník úřadu, který nevystupoval jako nestranný úředník, vyhýbal se položeným otázkám,  často prezentoval své osobní názory, nepohodlné otázky nezveřejňoval apod.  A to všechno se dělo za nečinného přihlížení radnice, která prokazatelně nehájila zájmy nás letňaňáků.

Stránky www.lkforum.cz měly dát prostor všem, kteří by se chtěli k věcem veřejným vyjadřovat svobodně bez výše uvedených omezení. Jejich součástí bylo i diskusní fórum. Bohužel technicky se nám nepodařilo zvládnout útok spamových robotů a fórum jsme museli zrušit (otevřeli jsme však možnost vkládat příspěvky pod každým článkem). Později již naše diskusní nemělo smysl obnovovat, protože radnice zřídila své stránky na Facebooku a již předtím si občané na FB oblíbili stránky Letňany.

Proč se objevily články o nových letňanských stavbách? Impulsem byl opět způsob odpovědí tajemníka úřadu na otázky občanů. Chtěli jsme jít příkladem a ukázat, že to jde jinak a lépe – zprostředkovat potřebné informace občanům přímo. Ne každý ví, kde je hledat nebo ani netuší, že jsou veřejně dostupné. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdil nárůst návštěvnosti našich stránek. Potěšilo nás, že si lidé zajímají o to co se bude dít v jejich okolí, a že ta trocha práce s tím spojená nebyla vynaložena nadarmo.

Otevření zahrady v Místecké a podobné události jsme zde nezveřejňovali, protože se domníváme, že byly dostatečně prezentovány v LL, na radničním webu, webových a FB stránkách koaličních politických stran. Pozitivní přístup radnice k vedení silnic v lesoparku jsme již zmínili v tomto příspěvku. K tématu projektu Letňanské lentilky se určitě chceme vyjádřit, zejména k jeho kontroverzní části – řešení parkování na místě stávajícího zeleného valu.

Za jakých podmínek by bylo možné prezentovat radniční projekty na našich webových stránkách? Co třeba zkusit reciprocitu? Dát nám, a samozřejmě i jiným, možnost publikovat naše názory v Letňanských listech? Mohl by tam například vyjít tento text? Pokud ano, pak by naše stránky ztratily na významu, protože LL se dostávají do každé domácnosti v tištěné a nyní již i  elektronické verzi. Do té by se mohlo vejít více než do té tištěné. Což se inspirovat Klánovickým Zpravodajem a jeho rubrikami jako Názory a diskuse a Odpovědi na otázky.
Otevřenost radnice se v poslední době, zřejmě zásluhou TOP09, sice výrazně zlepšila, ceníme si odpovědí místostarosty Mgr. Zástěry na Facebooku, ale známá pravda říká, že je stále co zlepšovat.

Máme zájem a vůbec se nebráníme příspěvkům, nebo i rozhovorům s lidmi z radnice, na témata, která nás zajímají – třeba ochrana přírody, komunikace, rozvoj Letňan a Kbel.

Naše sdružení má cca 280 členů, kteří jsou většinou letňaňáci nebo kbeláci, kteří tu žijí značnou část svého života a ledacos tu již zažili. Možná, že by jejich názory a diskuse s námi volenými zástupci pomohla v dalším smysluplném směřování našeho regionu. A to by nás těšilo.

25.2.2012
Z únorového zápisu KRSŽP vyplývá, že elektronická verze LL bude oproti té papírové rozsáhlejší. Pokud budou přípustné i polemické názory, tak je to dobrá zpráva a vůbec nevadí, že jsme se svým podnětem přišli, jak se říká, „s křížkem po funuse“.

LKF

1 komentář »

  1. pokrytci, jednou na ne dojde

    Komentář by Koukač — 21.7.2013 @ 08:04

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: