Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

26.2.2012

Opravdu byla cyklotrasa A44 nelegální od samého počátku?

26.2.2012, aktualizováno 11.03.2012

Navazuji na příspěvek Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Z úřadú MČ P18 a P19 se mi podařilo získat dokument, z kterého jsou zřejmé podmínky Úřadu pro civilní letectví nutné k provozování cyklotrasy A44 v prostoru kolem letiště:

1.      vzhledem k vedení cyklotrasy podél vzletové a přistávací dráhy a tedy v oblasti vzletového a přibližovacího prostoru letiště požadujeme doplnění informativních tabulek o výstrahu následujícího textu „POZOR, LETECKÝ PROVOZ!“
2.      
osazení informativních tabulek je nutné zkoordinovat s provozovatelem letiště Letňany z hlediska zajištění bezpečnosti leteckého provozu.

 Vedoucí odd. dopravy OŽPDMH ÚMČ P19 p. Bílek  dále odpověděl:

Dle požadavku ÚCL byly v koordinaci s provozovatelem letiště Letňany v oblasti vzletového a přistávacího prostoru umístěny tabule upozorňující na letecký provoz.“

Říká pravdu? Zřejmě ano, neboť alespoň některé z požadovaných výstražných tabulí jsou na letišti umístěny dodnes (resp. byly přinejmenším do poloviny loňského roku), jak dokazují fotografie dostupné z veřejných zdrojů. Pokud prolistujete archivní čísla Letňanských listů najdete tam v roce 2010 tuto fotografii:

A pokud si prohlédnete vtipnou reportáž ze sčítání syslů na letišti z června 2011 na veřejně přístupná fotogalerie na Rajčeti, najdete v ní i tuto fotografii:

Od pana Bílka jsem k fotografiím obdržel tento komentář: „Jedná se o fotografie upozorňující na letecký provoz, tabulí, které byly rozmístěny tehdejším provozovatelem letiště podél cyklotrasy po jejím zprovoznění. Obrázek (ze sčítání) odpovídá původní poloze podél komunikace, snímek z Letňanských listů neodpovídá původnímu umístění, zřejmě byl pořízen až po uzavření komunikace.“

Zdá se tedy, že podmínky ÚCL byly splněny.

Domníval jsem se, že v případě, že by provedení cyklotrasy A44 v prostoru kolem letiště bylo v rozporu se zajištěním bezpečnosti leteckého provozu, měl letecký úřad ihned po tomto zjištění učinit nápravná opatření. Odd. dopravy ÚMČ P19 mi sdělilo: „Nepodařilo se nám dohledat jakékoliv upozornění od ÚCL, že by cyklotrasa nesplňovala uvedenou podmínku.“, ÚCL se vyjádřil takto: „Zřizovatel (cyklotrasy) nebyl ze strany Úřadu pro civilní letectví upozorněn na nesplnění podmínky. Kontrolu plnění podmínek vykonává příslušný stavební úřad v rámci kolaudačního řízení. Povinnost kolaudace je uložena stavebníku“. Je tato odpověď UCL v pořádku? Opravdu UCL nekontroluje plnění podmínek, které ukládá?

O vysvětlení jsem požádal ÚCL v nové žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. a o vyjádření také ředitele letiště p. Kříže (mailem a na FB stránkách Letňany).

Snad se již brzy vyjasní.

11.03.2012
Obdržel jsem odpověď ÚCL z které podle mne vyplývá, že letiště Letňany oploceno být nemusí. ÚCL dostalo tento obrázek s vyznačenými úseky, ve kterých není letiště oploceno (je chráněno buďto jen svahem nebo porostem), s otázkou zda „současný stav oplocení letiště je v souladu s platnou legislativou a předpisy o bezpečnosti leteckého provozu.“


V odpovědi ÚCL lze číst: „Pokud se týká informace o stavu oplocení, tento je v souladu s platnou legislativou.“

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: