Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

6.3.2012

Mezinárodní prázdninový výměnný program letecké mládeže 2012

06.03.2012

EXCHANGE   2012

mezinárodní prázdninové výměny letecké mládeže

17. 7. – 1. 8.  2012

 

Nabízíme vám možnost zúčastnit se prázdninových výměnných pobytů organizovaných pro mládež z celého světa zajímající se o letectví (air cadets) , které jsou pořádány pod patronací Mezinárodní asociace leteckých kadetů (International Air Cadet Exchange Association, www.iacea.com ) po celém světě.

více informací na www.aerovka.cz

Informace pro zájemce o účast:
Cílem  Exchange je
  podporovat mezinárodní porozumění, dobrou vůli a přátelství mezi mladými lidmi, kteří mají zájem o letectví. Jako účastníci Exchange se kromě prázdninových zážitků a dobrodružství seznámíte s letectvím a létáním v hostitelských zemích a uvidíte zaměření, směřování a perspektivu vývoje letectví v jednotlivých zemích. Součástí Exchange je rozsáhlý společenský, kulturní a sportovní program. V průběhu Exchange poznáte zajímavé lidí, specielní letecká pracoviště a prostředí, která nejsou běžně veřejně přístupná.

Exchange je také velkou inspirací pro lidi, kteří pracují  s mládeží jako vedoucí kroužků, klubů ap.

Exchange jsou v jednotlivých zemích světa zabezpečeny národními organizacemi sdruženými v IACEA, které spolu pravidelně komunikují a jejichž zástupci se osobně znají.  Tyto organizace zajišťují ve své domácí zemi program, ubytování, stravovaní a  veškerou další péči o účastníky Exchange, přičemž využívají znalosti domácího prostředí. Tímto způsobem je zaručena  potřebná kvalita služeb pro účastníky Exchange po celém světě.

Financování Exchange je neziskové a celosvětově reciproční, vyjma dopravy účastníků do místa konání konkrétní Exchange. Náklady na zajištění pobytu zahraničního účastníka Exchange v ČR (ubytování, stravování, doprava po ČR, náklady na zajištění programu) jsou 22500,- Kč (tj. 1500 Kč/den) + náklady na dopravu účastníka z ČR do místa konání Exchange a zpět. Tyto náklady budou pokryty z soukromých i veřejných  prostředků a spoluúčasti jednotlivých účastníků. Partnerům Exchange, sponzorům jednotlivých účastníků  zajistíme potřebnou součinnost při podpoře Exchange. Našim cílem je nalézt partnery Exchange a sponzory účastníků tak, aby spoluúčast účastníků byla co nejpřijatelnější. V tomto předpokládáme aktivní součinnost se zájemci.

Exchange 2012 se můžete zúčastnit

v zahraničí jako:

1) kadeti  , tj. mladí lidé, studenti, se zájmem o letectví od 17 do 20 let

2) doprovod, vedoucí skupiny od 25 let výše

v České republice jako:

1) kadeti  , tj. mladí lidé, studenti,  se zájmem o letectví od 17 do 20 let, kolegové zahraničních účastníků Exchange,

2) doprovod, od 25 let, výše průvodci nebo vedoucí zahraničních účastníků Exchange v ČR.

V roce 2012  se můžete zúčastnit Exchange v následujících zemích:

 Tabulka předjednaného počtu účastníků EXCHANGE 2012

země

Belgie

Canada

Ghana

Hong Kong

Korea

Holansko

Singapore

Švýcarsko

Turecko

Anglie

USA

doprovod

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

cadeti

2

4

1

2

1

2

3

1

1

2

4

Poměr doprovod/kadet je možné pozměnit

Podmínky účasti:
1) požadovaný věk
2) znalost angličtiny
3) zájem o letectví
4) přiměřený zdravotní stav
5) vypracování zprávy a fotodokumentace z Exchange 2012, kterou účastník poskytne organizátorovi Exchange,

Zájemce žádáme aby poslali přihlášku mailem na adresu exchange2012@centrum.cz
v přihlášce uveďte:
1) jméno a příjmení
2) datum narození
3) adresu bydliště
4) telefon a email
5) povolání, typ studované školy
6) vaši zájmovou oblast v letectví, dosavadní aktivity v letectví a jejich výsledky

Uzávěrka přihlášek je 31.3. 2012, zájemci  budou kontaktováni a vyrozuměni do 8.4.2012

Organizátor Exchange a další informace:
START – 7. odb. SLCR,
Stará Aerovka hangár č.III, Hůlkova ul. III/213, 197 00 Praha 9 –Kbely,
IČ: 26546281, tel: 286855125, 777 570 484, 777 570 483 email: exchange2012@centrum.cz

Odkazy na ukázky z programů Exchange v jiných zemích:
IACE Switzerland 2009
http://www.youtube.com/watch?v=e_q6WaXvWOE&feature=related
IACE Swirzerland 2008
http://www.youtube.com/watch?v=xzpSAVX2be0&feature=endscreen&NR=1
Belgian air cadets – Camp Romorantin 2007
http://www.youtube.com/watch?v=tT5bJ0sEnJQ&feature=related
IACE Rafting Canada 2009
http://www.youtube.com/watch?v=a7ckJYpz3g0&feature=related
IACE UK 2006
http://www.youtube.com/watch?v=9w5pEBTepVg&feature=related
IACE Texas 2008
http://www.youtube.com/watch?v=xff5_u-1p-c
IACE USA 2006

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=B79uPFal3xs

IACE Israel 2008
http://www.youtube.com/watch?v=E1owYsBVYi0&feature=relatedh
ttp://www.youtube.com/watch?v=zHcuZRtfkJc

IACE Netherlandes 2009
http://www.youtube.com/watch?v=PNNHlFHb-Eo
IACE Singapure 2010
http://www.youtube.com/watch?v=U07s9ajVK5s
IACE Czech republic 2011
http://www.youtube.com/watch?v=P05RIcegtwg
http://www.fotogalerie.cz/aircadetcz/galerie-z-15-8-2011-15-24/strana1.html

IACE UK 2011 – prezentace českých účastníků
obecná prezentace
http://www.youtube.com/watch?v=apwakbfJe0I&NR=1
akrobacie s větroněm
http://www.youtube.com/watch?v=zim44lYp2YA
přistání s větroněm
http://www.youtube.com/watch?v=DKT3-juFjH4
akrobacie s tudorem
http://www.youtube.com/watch?v=2YnHNsn9T7I

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: