Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

23.5.2013

Cyklotrasa A44 na Fóru Zdravého města 2013 – Letňany

Filed under: Aktuálně ... — Štítky: , , — admin @ 17:32

Forum_2013_

Shlédnuto 14011 x

23. 05. 2013

Dne 13.  května 2013 se zástupci Letňansko-Kbelského leteckého regionu  zúčastnili setkání Fórum zdravého města (nebo také „Deset problémů Letňan“) na němž se hovořilo o problémech, které v současné době nejvíce trápí občany městské části Praha 18.

Tematické okruhy: občan a úřad • životní prostředí • volný čas a společenský život • bezpečnost • doprava.

„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Jejím cílem je získat co nejvíc informací o rozvoji městské části. Účastníci – zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost – se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části.
Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů.
Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění.“

Již při obdobné loňské akci jsme požadovali obnovení provozu na cyklotrase A44 v úseku kolem letiště Letňany spolu se znovuzpřístupněním okrajových částí letiště. Podnět tehdy přítomné zaujal, dostal se na třetí pozici a tuto pozici obhájil v následné anketě občanů Letňan. Bohužel neuhlídali jsme záměnu pojmů cyklotrasa a cyklostezka. Nahráli jsme tak vlastně  MČ, která připravuje nákladný a technicky složitý projekt asfaltové cyklostezky podél plotu PVA a Letova, přičemž z nedávného vyjádření zástupce starosty Mgr. Zástěry vyplývá, že „termín realizace lze očekávat až v horizontu několika let„.

Místostarostka Iveta Lojková při úvodní prezentaci, kdy se hodnotí co se podařilo udělat s podněty formulovanými při loňském Fóru, k tématu „Nepřístupnost okrajů letiště, chybějící cyklostezka v této lokalitě“ (tak byl podnět loni pořadateli pochopen a naformulován) na letošním Fóru řekla:

Cyklostezka je již zanesena v územním plánu, již dlouho, mezi plotem areálu Výstaviště, Letova a letištěm. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků.“

Z toho je zřejmé, že se MČ nezabývala ani původní cyklotrasou A44, ani zpřístupněním okrajových částí letiště.

Poučeni, připravili jsme si letos dopředu podnět vytištěný na pruhu papíru:

Podnet_Forum_2013

Kromě hlavního tématu obsahoval podnět také výběr důležitých tezí, jako podklad k diskusi. Nebyly samozřejmě všechny. Např. původní cyklotrasa A44 kolem letiště je nejkratší spojnicí mezi Kbely a Letňany. Je zároveň nejbezpečnější – bez automobilové dopravy. Naopak, při řešení navrhovaném MČ bude nutné 2x překonat ulici Toužimskou a 1x  ulici Polaneckého. Pak se teprve cyklista dostane na obnovenou cyklostezku podél areálu LOMu, a.s., která vznikla současně s vyznačením trasy kolem letiště v roce 2007. To samé platí pro provizorní objízdnou trasu přes areál Letova.  Ta je mnohem delší a vede nejdříve nehostinným průmyslovým areálem. Dále musí cyklista pokračovat stezkami lesoparku, které si oblíbili inlinisté a pěší – pro dopravního cyklistu nepříznivé prostředí.

Věříme, že téma obnovení původní cyklotrasy uspěje i v následné anketě a MČ Praha 18 se začne zabývat i touto variantou. Nakonec, pokud by cyklostezka měla přírodní povrch, proč by v budoucnu nemohly existovat obě možnosti? TOP 09 by tím splnila i jeden ze svých volebních slibů:

Z volebního programu TOP09

Z volebního programu TOP09

Pro připomínku:
Nová cyklotrasa spojuje Kbely, Letňany a Prosek
Letňany zpívaly, tančily a sportovaly
Z Kbel bezpečně do Letňan (a na Prosek)

Předchozí příspěvky na tomto webu související přímo či nepřímo s cyklotrasou A44 v úseku kolem letiště:

Cyklotrasa A44 na Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu
Opravdu byla cyklotrasa A44 nelegální od samého počátku?

Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!
Návrh celní zóny na letišti Praha Letňany
Plot kolem letiště Letňany – mýty a skutečnost
Na polňačky turisté mohou, i když vedou přes soukromý pozemek
Asfaltová cyklostezka kolem letiště a Natura 2000
Přerušení cyklotrasy A44 kolem letiště v Letňanech
Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44
Aktuálně o letišti Letňany

Články na Prahou na kole:

Válka s letištěm
Mezi Kbely a Letňany došlo k přerušení cyklotrasy A44

Příspěvky na webu Aeronoviny:

Plot kolem letiště Letňany (25.5.2010)
Aktuálně o letišti Letnany  (15.6.2010)

Zástupce VOP: Týden zástupce (28. 4. 2013)

Václav Čadek

Výsledky hlasování Forum Zdravé město 2013 - Letňany

Výsledky hlasování Forum Zdravé město 2013 – Letňany

Otvirani_A44_foto

Letňanské listy 2007/06

 

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: