Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

14.4.2012

Cyklotrasa A44 na Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu

Praha cyklistická14.04.2012

Dne 27. 3. 2012 jsem se jako host vyslaný Letňansko-Kbelským leteckým regionem, o. s. zúčastnil zasedání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD).

Předal jsem členům komise jednostránkový dokument s popisem problémů s cyklotrasou A44 v úseku kolem letiště Praha Letňany. Bylo mi umožněno vystoupení, v kterém jsem shrnul hlavní fakta týkající se A44 a odpověděl na dotazy členů KCD.

Po krátké diskusi se komise shodla na následujícím usnesení:

2012_03_27_Usneseni_KCD

 

 

Odkaz na příslušný zápis KCD je zde.

Děkuji předsedkyni KCD JUDr. Monice Krobové Hášové za možnost vystoupit a redakci Prahou na kole za zprostředkování.

V článku Zprávy z březnové cyklokomise pak byla A44 zmíněna tímto komentářem:

2012_04_10_PrahouNaKole

Teze předané členům KCD:

 Cyklotrasa A44 v prostoru kolem letiště Letňany

 •  cyklotrasa A44 kolem letiště byla slavnostně otevřena v červnu  2007 za účasti představitelů tří městských částí
 • právě před dvěma roky byla v SV části přerušena z důvodu výstavby komunikace č 40032, tzv. Nová Toužimská – oplocení stavebního prostoru si vyžádala stavba
 • o něco později se objevil plot i na jižní a západní straně letiště a tvrzení, že letiště musí být oploceno
 • teprve začátkem srpna 2010 se podařilo vyjednat a udržet v provozu náhradní trasu přes průmyslový areál Letova – funguje dodnes
 • před dvěma týdny byla stavba Nové Toužimské dokončena a otevřena pro provoz. Plot však zůstal.
 • z komunikace s ÚCL vyplývá, že dle platné legislativy letiště nemusí být oploceno, ze strany UCL se jedná pouze o doporučení
 • navíc cyklotrasa vede KOLEM provozních ploch letiště. Pokud by letiště muselo být oploceno, stačilo by oplotit tyto plochy
 • údajná nelegálnost cyklotrasy A44 od samého začátku je dána absencí informativní tabulky „Pozor, letecký provoz“ před vstupem do přibližovacích prostorů drah – lze snadno napravit
 • MČ Prahy 18 plánuje výstavbu asfaltové cyklostezky podél plotu výstaviště a Letova na starou Toužimskou
 • Problémy tohoto řešení
  • technické – potřeba překonat cca 6 metrové převýšení od Toužimské
  • časové – akce je teprve ve fázi vypracování projektové dokumentace, stavba bude dokončena nejdříve za 2 roky
  • ekonomické – stavba v řádu několika milionů, součástí má být i částka na plot, který oddělí cyklostezku od letiště
  • dopravní –  cyklista bude muset překonávat výškový rozdíl a 2x komunikaci Toužimskou. Dále trasa pokračuje lesoparkem letňany, který je využíván hlavně k procházkám a inlajnisty. Pro dopravního cyklistu je tento prostor nevhodný.
  • ochrana přírody – do EVL, která chrání kriticky ohrožený druh živočicha, sysla obecného, je umístění asfaltové stezky problematické

Oproti tomu původní cyklotrasa A44

   • by mohla být hned
   • prakticky „zadarmo“
   • je nejkratší spojnicí mezi Kbely a Letňany
   • není ovlivněna silničním provozem
   • překonává jen jednou komunikaci (Nová Toužimská)
   • prakticky nulový výškový rozdíl
   • šetrná k životnímu prostředí – velmi se nám líbí stanovisko komise z roku 2006: „S ohledem na přírodní charakter území (současně „syslí“ Národní přírodní památku Letňanské letiště) a příznivé sklonové poměry je vhodné sledovat zachování vyhovujícího přírodního povrchu i do budoucna.“
    http://1url.cz/9zCU

Žádáme Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu o podporu našeho sdružení v úsilí o obnovení této části cyklotrasy v původním vedení tak jak vypadala před jejím přerušením před dvěma lety.

V Praze, dne 27.3.2012

Letňansko-Kbelský letecký region, o.s.
mail.lkforum@gmail.com
www.lkforum.cz

 

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: