Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

17.9.2011

Jak bude vypadat lesopark Letňany?

Filed under: Cyklostezky,Kbely,Letňany,Nezařazené — Štítky: , — admin @ 20:00

Aktualizováno 17.09.2011

Přijďte 24. září 2011 v 9:00 do lesoparku Letňany vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným rozdělením lesoparku silnicemi a podpořit změnu územního plánu mimo jiné i podpisem petice.
Další podrobnosti a bližší informace na webu www.cyklojizdaletnany.cz

Do tohoto obrázku (kliknutím jej lze zvětšit), který byl sejmut z konceptu územního plánu Hl. m. Prahy, jsou modrými čarami zakresleny asfaltové chodníky, které vznikly v první fázi realizace Letňanského lesoparku. Žlutě jsou vyznačeny silniční komunikace, které se již staví (propojení Toužimské a Mladoboleslavské má být hotovo koncem září 2010) nebo se jejich stavba připravuje. Fialová přerušovaná čára přes pravý dolní roh obrázku je tunel rychlostní železnice, o kterém se v budoucnu uvažuje.
Je vidět, že z krásného lesoparku se v blízké budoucnosti má stát spíš izolační zeleň pro rušnou křižovatku. Jedna větev spojí rychlostní komunikaci R10 od Mladé Boleslavi přes ulici Veselskou na výpadovku na Teplice. Druhá větev má propojit budoucí SV část městského okruhu s P+R u Metra Letňany.

Občanům, kteří se většinou se zděšením ptají co to má znamenat, radnice odpovídá například takto:

„Komunikace, jejichž zřizovatelem  je Hlavní město Praha jsou takto navrženy v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, dále jen „územní plán“, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatelem územního plánu je Odbor územního plánování Magistrátu hl.m.Prahy a jeho zpracovatelem (projektantem) Útvar rozvoje hl.m.Prahy K tomuto územnímu plánu mohl každý občan podat námitky či připomínky v době jeho pořizování. Bezpečný přejezd přes „Novou Toužimskou“ (prodloužená ul. Veselská) je v územním rozhodnutí na stavbu „Lesopark Letňany“ řešen lávkami (mimoúrovňovým křížením). Vybudování Lesoparku je následné využití vzniklých prostor kolem a mezi těmito komunikacemi a upravených skládek. Takže nenarušujeme Lesopark, ale plníme původní zadání tj. stavbu komunikací, bez kterého by ke stavbě Lesoparku ani nemuselo dojít. To že se podařilo „následnou stavbu“ postavit dříve, je zaviněno průtahy při vyřizování stavebního povolení na stavbu komunikace a řešením bezpečnosti cyklistů a chodců právě v Lesoparku. Obě stavby jsou dnes v místě komunikace řešeny můstky pro pěší a propustky a přechody.

Takže občané, buďte rádi, že tady nějaký park vůbec máte. Kdyby nebylo silnic, nemusel by být ani lesopark. PROČ ale jsou vedeny stezky pro rekreaci většinou v těsné blizkosti budoucích silnic?! Odpověď zní:

„Po nábřeží, kde jsou větší exhalace se bruslaři, cyklisté a běžci prohání bez nějakých větších problémů“. (Gerhard 7.5.2010 11:43)

24.07.2011

Situace dle aktuálního územního plánu MHMP, s podloženou ortofotografií z 9.7.2010. Na fotografii jsou znatelné již vybudované chodníky. Bohužel část by měla být překryta komunikací vedoucí od letiště.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: