Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

28.7.2010

Na polňačky turisté mohou, i když vedou přes soukromý pozemek

Na serveru www.ct24.cz vyšel 27.7.2010 článek Veroniky Balharové, který srozumitelným způsobem shrnuje problematiku účelových komunikací.

V závěru článku se píše:

„O přístupu na účelovou komunikaci, i když je na pozemku soukromého vlastníka (a ne třeba obce, města, nebo státu), tedy skutečně nerozhoduje majitel pozemku. Jediný, kdo může upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, je silniční správní úřad. V menších obcích zastává tuto funkci většinou starosta, ve městech je to speciální odbor na městském úřadě. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky, omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, ale jen pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.“

Pro Letňany by mohlo platit Na letiště občané mohou, i když je to soukromý pozemek, ovšem pouze za předpokladu, že by radnice opravdu hájila zájmy občanů a ne zájmy majitele letiště. Firma SIT Prague sice tvrdí, že cyklotrasa byla od samého počátku vyznačena bez ohledu na platnou legislativu a v rozporu s předpisy, které upravují bezpečnost letového provozu, ale toto tvrzení nikdy nedoložila a nebylo to po ní ani požadováno. Proč to můžeme říci? S využitím zákona 106/1999 Sb., byly MČ položeny mj.  tyto otázky:

  • o jaké předpisy (platné na začátku roku 2007), které upravují bezpečnost letového provozu se konkrétně jedná,
  • které/která konkrétní ustanovení tohoto předpisu bylo/byla v té době v rozporu s vedením cyklotrasy a jakým způsobem,
  • který zákon/zákony nebo vyhláška/vyhlášky nebyly respektovány při vyznačování cyklotrasy A44 na počátku roku 2007?

MČ však vydal Rozhodnutí, kterým poskytnutí informací odmítl neboť, citujeme: „Podle § 2 odst.4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V daném případě žadatel se nedomáhá informací, které by povinný subjekt měl k dispozici ve formě a podobě definované ust. § 3 odst. 3 citovaného zákona, když obsahem jeho žádosti jsou výlučně:

a)  dotazy týkající se názorů poskytovatele informace,
b) dotazy týkající se informací, kterými poskytovatel nedisponuje, resp. které by musel nově vytvořit.

Celou žádost o informace k cyklotrase a oplocení letiště je možné nalézt zde.

Další vyjádření k veřejným cestám na stránkách Ekologického právního servisu zde

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: