Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

12.4.2011

Návrh celní zóny na letišti Praha Letňany

Filed under: Aktuálně ...,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 21:52

Aktualizováno 12.04.2011 (viz níže)
Aktualizováno 02.09.2011 (viz níže)

Začátkem června 2010 byl na úřední desce ÚMČ P18 vyvěšen dokument Celního úřadu Prahy 2, s názvem Návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany, ze kterého se dovídáme, že

  • novým provozovatelem letiště Praha Letňany je PCA Traffic Control, s.r.o.,
  • celní úřad po dohodě s PCA Traffic Control vymezuje celní prostor v areálu letiště Praha Letňany,
  • celní prostor se striktně vymezuje v celé neveřejné části letiště a je ohraničen oplocením,
  • skutečná poloha a ohraničení celního prostoru jsou vyznačeny na mapě letiště.

Opravdu musí být vymezený celní prostor oplocen a musí zahrnovat téměř veškeré pozemky majitele letiště?

Asi jak kde. V Havlíčkově Brodě vzniklo 1. ledna první mezinárodní letiště na Vysočině.

Milan Janeček z Aeroklubu Havlíčkův Brod říká:

„Je to obrovský úspěch pro naše letiště, které může přijímat všechny mezinárodní i vnitrostátní lety přepravující osoby nebo zboží. Můžeme přijímat také lety, které přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii,“ uvedl Janeček.

Pilot, který chce v Havlíčkově Brodě přistát se svým letadlem, se musí ozvat letišti 24 hodin dopředu.

„Vytvoří se letový plán, který musíme znát dopředu, a my zajistíme pasové a celní odbavení letu,“ upřesnil Janeček. Na letišti nově vznikla i státní hranice vytyčená pomocí celního prostoru, do kterého musí letadlo po přistání zamířit a v něm proběhnou všechny úkony nutné pro odbavení posádky.

„Na letišti je to vyznačeno žlutou čárou, kde je napsáno celní prostor. V době příletu letadla, kdy je prostor aktivovaný, do něho nesmí nikdo vstupovat,“ dodal Janeček.

Text celého článku zde

Takže někde stačí žlutá čára ohraničující prostor do kterého se vejde letadlo, jinde musí být plot kolem celého pozemku. Čím se liší letňanské letiště od havlíčkobrodského?

12.4.2011
Odpověď celního úřadu z 8. dubna 2011 na dotaz ve věci vymezení celního prostoru na letišti Praha Letňany:

„Na základě uveřejnění „Návrhu opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany“, pod č.j. 8018/2010-176400-021, obdržel Celní úřad Praha 2 řadu připomínek, kterými se společně s provozovatelem letiště dlouhodobě zabývá, přičemž již došlo i ke změně vymezení celního prostoru v areálu letiště. Z důvodu vypořádávání se s připomínkami a námitkami některých dotčených osob nebylo doposud vydáno konečné Opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany.
Po vydání bude Opatření obecné povahy řádně zveřejněné a veřejně dostupné.“

Po urgenci jsme začátkem srpna obdrželi plánek aktuálního vymezení celního prostoru s tímto komentářem:

„V současné době vychází vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany z „Návrhu
opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany“, č.j.
8018/2010-176400-021, avšak nejedná se o konečné vymezení celního prostoru v uvedené lokalitě,
neboť s ohledem na řadu připomínek, kterými se Celní úřad Praha 2 společně s provozovatelem letiště
dlouhodobě zabývá, tedy dosud probíhá připomínkové řízení a nebylo tedy vydáno konečné Opatření
obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany. Již nyní však došlo
k dohodě ve věci změny tohoto vymezení celního prostoru, přičemž tento by měl být menší oproti
původnímu návrhu a měl by být vymezen, v souladu s Bezpečnostním programem provozovatele
veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště, v neveřejné části letiště kategorie A (viz.
příloha tohoto rozhodnutí).
Po vydání bude Opatření obecné povahy řádně zveřejněné a veřejně dostupné.“

Návrh celní zóny srpen 2011 (pdf soubor)

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: