Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

17.11.2010

CHKO ČESKÝ KRAS

17.11.2010

Proč je zde příspěvek s názvem CHKO Český kras? Z jednoduchého důvodu. Evropsky významnou lokalitu – EVL Praha-Letňany, resp. Národní přírodní památku – NPP Letiště-Letňany má ve své gesci Správa CHKO Český kras se sídlem na Karlštejně.

Adresa a kontakty

Správa CHKO Český kras
č.p. 85, 267 18 Karlštejn
Tel.: +420 311 681 713
Tel/Fax: +420 311 681 023

ID datové schránky: ffydyjp
E-mail: ceskras@ + přípona nature.cz
WEB: www.ceskykras.nature.cz, http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz/

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8 – 12 a 13.30 – 16.30
v ostatních dnech pouze po předchozí dohodě s jednotlivými referenty
Podatelna je otevřena v pracovní dny 8 -12 a 13.30 -16, v pátek do 14 hod.

Správa CHKO Český kras je regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody ČR, což je organizační složka státu se sídlem v Praze, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 2/2009 opatření č. 2/2009 (dokument Adobe PDF)3.0 MB). Hlavním posláním agentury je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Referenti Správy a jejich zaměření

Poskytování informací a dat

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: