Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

27.5.2013

Zadání Metropolitního plánu – stanoviska MČ Praha 18, P9 a Auto*Matu

Filed under: Aktuálně ... — Štítky: , , , , — admin @ 17:07

MHMP_MP_Ozn

Shlédnuto 1040 x

27. 05. 2013

Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového“ Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009): Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizovaní Konceptu a zahájilo pořízení Metropolitního plánu

Dne 15. března 2013 byla vyvěšena Veřejná vyhláška – oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Do 18. dubna 2013 včetně, mohl každý uplatnit své připomínky.

Dne 4. dubna 2013 se konalo 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které přijalo k zadání Metropolitního plánu následující usnesení:

Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy

Předkládá: starosta Lněnička

Odbor: OKS                        Zpracoval: Lněnička

 1.1            Usnesení č. 025/ZM1/13

1. ZMČ Praha 18 bere na vědomí návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy (metropolitního plánu) oznámený veřejnou vyhláškou ze dne 15. března 2013 s tím že požaduje, aby:

a)  byl pořízen i územní plán vymezené části území hlavního města Prahy, a to pro územní obvod MČ Praha 18, zejména k. ú. Letňany.

b) v dalších fázích pořizování metropolitního plánu, jakož i územních plánů vymezených částí území hlavního města Prahy, byly ze strany pořizovatele, projektanta, rady i zastupitelstva hl. m. Prahy respektovány požadavky, vyjádření, připomínky a/nebo stanoviska uplatněná orgány (radami, zejména však zastupitelstvy) městských částí.

1.      ZMČ ukládá starostovi seznámit s tímto usnesením pořizovatele územního plánu, projektanta územního plánu a Radu hl. m. Prahy.

(more…)

16.5.2013

Cyklisté sobě! (2): Založme místní iniciativy

Filed under: Aktuálně ...,Cyklostezky — Štítky: , , , — admin @ 11:02

Aktualizováno 20. 05. 2013

Cyklisté sobě! (3): Co můžete dělat?

První schůzka 20. května 18:00 Truhlárna v Rokycanově ulici č.p. 33.

Další schůzka 27.5. na témže místě ve stejnou dobu.

15. 05. 2013
Převzato z Prahou na kole

Je rok a půl do voleb, lidí na kolech v ulicích přibývá a podpora cyklodopravy uhasíná. Stovky problémových míst nejsou řešeny, mnoho z nich je v kompetenci městských částí. Auto*Mat jedná s radnicemi, ale nemůže o mnoho víc než hlídat vybrané zásadní lokality. Jako redaktor Prahou na kole dlouhodobě sleduji a podporuji individuální snahy o zlepšení konkrétních míst. Ale vidím, jak nevyvážený je ten boj jednotlivce s dobře zaběhaným konglomerátem samosprávy a státní správy.

Městská knihovna v Praze: Jednou tu ten stojan bude, zatím ale všechny snahy vyzněly do ztracena.


(more…)

Powered by WordPress