Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

23.2.2012

Zadávací dokumentace pro projekt Letňanské lentilky

23.02.2012
Aktualizováno 25.02.2012

Zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 18, dne 23.2.2012

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
     Příloha 1  –  Rozdělení území na etapy

     Příloha 2  –   Studie ateliéru MIO Architects, s.r.o.

Projekt Lentilky na stránkách MIO Architects

Na začátek 2. čtvrtletí 2012 komise chystá spuštění webových  stránek k projektu

Zápis z březnové komise

(more…)

Proč nejsou na LKF také články o tom, co se v Letňanech povedlo dobrého?

23.02.2012
doplněno 25.02.2112

Otázku v tomto smyslu jsme dostali koncem minulého roku od Komise regenerace sídliště a životního prostředí při Radě MČ Prahy 18. Komise se naším webem zabývala na své prosincové schůzi. V zápisu z komise je uvedeno:

Téma: Spolupráce s Letňansko-Kbelským fórem (LKF)
Na webu LKF se objevují články o nových Letňanských stavbách. Bylo diskutováno, proč nejsou zmíněny například Letňanské lentilky, otevření zahrady v Místecké nebo nové vedení silnic v lesoparku. MM byla požádána, zda může vůči provozovatelům LKF vznést dotaz, zda a za jakých podmínek je možné uveřejnit mj. i výše uvedená témata.“
Viz. http://www.letnany.websnadno.cz/Zapisy.html (more…)

Powered by WordPress