Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

26.4.2013

Zelené terasy Letovská

Filed under: Aktuálně ...,Letňany — Štítky: , , , — admin @ 19:14

Zelene_terasy_Th

26.04.2013

Popis projektu:
Multifunkční dům Zelené terasy Letovská je navržen na parcele stávajícího, sporadicky využívaného parkoviště ve východním cípu ulice Letovská v těsném sousedství křižovatky ulic Veselská a Beranových. Pro sousedící křižovatku je zpracován projekt její rekonstrukce, který jí přidává jednu větev – pokračování Veselské ulice. V objektu jsou umístěny obchodní a kancelářské prostory, 45 bytových jednotek a velkoprostorové garáže s kapacitou 130 parkovacích míst. Dům byl navržený ve třech výškově i půdorysně rozdílných rovinách.
Další podrobnosti na stránkách společnosti GIP Group.

Stavba se zřejmě připravuje k realizaci, soudě podle vydaného (17.4.2013) územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby „Přeložka kanalizace mezi ul. Veselskou a Letovskou, včetně přípojek pro BD v Praze 18“.

2013-04-28_074439

Parcely, kterých se týká dočasná stavba
http://wgp.urm.cz/georeport/

Dočasná přeložka sítí se týká parcel 406/157, 757/92, 834/1, 757/59.

2013-04-28_082205

Pozemky ve vlastnictví EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s., Myslíkova 174/23, Nové Město, 11000 Praha 1, http://wgp.urm.cz/georeport/

Související dokumentace:

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – jedna z podmínek tohoto rozhodnutí je dokončení stavby nejpozději do 31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2.2012

Zadávací dokumentace pro projekt Letňanské lentilky

23.02.2012
Aktualizováno 25.02.2012

Zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 18, dne 23.2.2012

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
     Příloha 1  –  Rozdělení území na etapy

     Příloha 2  –   Studie ateliéru MIO Architects, s.r.o.

Projekt Lentilky na stránkách MIO Architects

Na začátek 2. čtvrtletí 2012 komise chystá spuštění webových  stránek k projektu

Zápis z březnové komise

(more…)

4.1.2012

Záměr „Tesco Letňany, etapa V.“ nebude posuzován dle zákona 100/2001 Sb.

04.01.2012

Třetího ledna byl zveřejněn výsledek zjišťovacího řízení na záměr „Tesco Letňany, etapa V.“  Při zjišťovacím řízení se zjišťuje zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ohrozit životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěrem tohoto zjišťovacího řízení je že záměr NEBUDE POSUZOVÁN dle zákona 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Následná řízení bude vést Úřad městské části Praha 18.

V rámci zjišťovacího řízení se k zamýšlené stavbě vyjádřila řada institucí. MČ Praha 18 sdělila, že v současné době vede se zástupci TESCO STORES ČR, a.s. jednání o uvedeném záměru. Jakmile vedení městské části dojde k nějakému závěru, neprodleně podá informaci (vyjádření ze dne 9.11.2011). Věříme, že výsledky jednání s Tescem MČ zveřejní na svých webových stránkách nebo na Facebooku Letňany.

17.7.2011

Golf Letňany – Projekt a skutečnost

16.07.2011 V animaci níže se střídají tři obrázky:

  • „Mapový podklad“, který je nedílnou součástí Rozhodnutí č.j.  00007/CK/2011 a 00009/CK/2011
  • Letecký snímek se situací rozestavěného areálu (z 9.7.2011)
  • Překryv předchozích dvou obrázků

. (more…)

Powered by WordPress