Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

26.4.2013

Zelené terasy Letovská

Filed under: Aktuálně ...,Letňany — Štítky: , , , — admin @ 19:14

Zelene_terasy_Th

26.04.2013

Popis projektu:
Multifunkční dům Zelené terasy Letovská je navržen na parcele stávajícího, sporadicky využívaného parkoviště ve východním cípu ulice Letovská v těsném sousedství křižovatky ulic Veselská a Beranových. Pro sousedící křižovatku je zpracován projekt její rekonstrukce, který jí přidává jednu větev – pokračování Veselské ulice. V objektu jsou umístěny obchodní a kancelářské prostory, 45 bytových jednotek a velkoprostorové garáže s kapacitou 130 parkovacích míst. Dům byl navržený ve třech výškově i půdorysně rozdílných rovinách.
Další podrobnosti na stránkách společnosti GIP Group.

Stavba se zřejmě připravuje k realizaci, soudě podle vydaného (17.4.2013) územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby „Přeložka kanalizace mezi ul. Veselskou a Letovskou, včetně přípojek pro BD v Praze 18“.

2013-04-28_074439

Parcely, kterých se týká dočasná stavba
http://wgp.urm.cz/georeport/

Dočasná přeložka sítí se týká parcel 406/157, 757/92, 834/1, 757/59.

2013-04-28_082205

Pozemky ve vlastnictví EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s., Myslíkova 174/23, Nové Město, 11000 Praha 1, http://wgp.urm.cz/georeport/

Související dokumentace:

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – jedna z podmínek tohoto rozhodnutí je dokončení stavby nejpozději do 31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress